De Europese Aerosol Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Drukverpakkingen.

Een paar belangrijke elementen uit de wetstekst:

§ 2. Aërosols, Artikel 2

1. Het is verboden houders of aërosols te verhandelen die niet voldoen aan de veiligheidseisen bij dit besluit gesteld.
2. Het is verboden aërosols te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of aanduidingen.
3 .Het is verboden koolzuur houdende drinkwaar te verhandelen anders dan in een verpakking die voldoet aan de veiligheidseisen bij of krachtens dit besluit gesteld.

Handhaving

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) controleert of fabrikanten voldoen aan de wet. Producten die niet voldoen aan de wet, worden van de markt gehaald.