De twee functies van een spuitbus

De eerste functie van een spuitbus is als verpakkingsvorm.
De spuitbus bestaat uit een houder van blik, aluminium of glas, die met een ventiel hermetisch is afgesloten. De inhoud bestaat uit een werkstof (bijvoorbeeld haarlak) en een drijfstof. Als je op op het ventiel drukt, dan perst de drijfstof de werkstof naar buiten in de vorm van een nevel, een schuim of een poeder.

Een tweede functie van spuitbussen is als gereedschap (applicator). Bij een blikje verf hoort een kwast; die is overbodig bij een lakspray. Bovendien heb je geen verfverdunner of kwastschoonmaker nodig. Datzelfde geldt voor heel veel andere dagelijkse consumentenproducten. Denk bijvoorbeeld aan spuitroom, scheerschuim, verbandspray, kruipolie en insectenbestrijder.

Onderdelen van een spuitbus

Houder


Uit een plaat blik of aluminium (of geblazen uit glas) ontstaat een houder. Wettelijke voorgeschreven teksten worden gedrukt op de bus of op een papieren wikkel.

Werkstof

De werkstof (bijvoorbeeld haarlak) wordt toegevoegd.

Ventiel en stijgbuis


Het ventiel waarmee nevel, schuim of poeder wordt gedoseerd en ook de stijgbuis voor de werkstof worden aangebracht.

Drijfstof


Het drijfmiddel wordt via het ventiel naar binnen geperst.
Dit drijfmiddel (in de vorm van gas of vloeistof) dient veelalook als oplosmiddel voor de werkstof. De wet schrijft de toegestane soorten drijfstoffen voor en het totale toegestane volume.

Controleband


Alle afgevulde spuitbussen passeren een waterbad waardoor wordt vastgesteld of de bus bestand is tegen een temperatuur van 50°C. Lekkende bussen worden verwijderd.

Kap


Het ventiel wordt beschermd door een kap. Indien voorgeschreven is deze kinderveilig geconstrueerd.

Wikkel


Als de spuitbus niet is voorbedrukt, wordt een etiket aangebracht.

Transport


Voor het transport van spuitbussen naar magazijn of verkoopplaats gelden specifieke voorschriften.

 

Gebruik


Mits je de gegeven aanwijzingen en gebruiksadviezen opvolgt, is de spuitbus een handig, veilig en economisch product met veel toepassingen.