De Noor Erik Rotheim kreeg in 1929 octrooi op zijn uitvinding: de spuitbus.

Als je spreekt van een 'aerosol', heb je het eigenlijk over de inhoud van de spuitbus. Meestal wordt met 'spuitbus' de combinatie bedoeld van de verpakkingsvorm met zijn inhoud. Maar in de praktijk worden deze woorden door elkaar gebruikt; de wetgever spreekt van 'aerosol' waar wij misschien eerder 'spuitbus' zouden zeggen.

Een spuitbus is een verpakkingsvorm die bestaat uit een houder van blik, aluminium of glas. De inhoud van de spuitbus is altijd een werkstof en een drijfstof. Zodra je op het ventiel drukt, perst de drijfstof de werkstof naar buiten in de vorm van een nevel, een schuim of een poeder.

De officiële definitie staat in de Europese Aerosol Richtlijn (75/324/EEG), artikel 2: een eenheid bestaande uit een éénmaal te gebruiken houder van metaal, glas of kunststof die een samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder druk opgelost gas bevat, al dan niet te zamen met een vloeistof, een pasta of een poeder, en die is voorzien van een uitlaatinrichting met behulp waarvan de inhoud naar buiten kan treden in de vorm van vaste of vloeibare, in een gas zwevende deeltjes, dan wel als schuim, vloeistof, pasta of poeder. Kort samengevat in normalere taal: een 'bus' met drijfgas + werkstof(fen) waarvan de inhoud via een ventiel (geactiveerd door een actuator) naar buiten komt als je erop drukt.

Lege spuitbussen kun je weggooien bij het gewone huisvuil.

Ze zijn niet schadelijk voor het milieu.

Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat.

Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Is de spuitbus die u wilt weggooien niet leeg, en bevat deze een product dat tot het Klein Chemisch Afval behoort, zoals bijvoorbeeld verf, dan moet u de spuitbus ook als Klein Chemisch Afval behandelen.

Ga voor meer informatie over hoe om te gaan met Klein Chemisch Afval naar de website van uw gemeente.

Vroeger herkende je deze producten aan het KCA-logo (een doorgekruiste kliko). Maar dat logo is afgeschaft. Kijk voor een goede lijst op de website van Milieucentraal. 

Als bijvoorbeeld een verfspuitbus wel opgebruikt/leeg is, mag je die bij het restafval weggooien.

Nee, bij juist gebruik zijn luchtverfrissers veilig.


Net als alle andere stoffen en mengsels moeten deze producten aan strenge eisen voldoen die ervoor zorgen dat de producten veilig te gebruiken zijn. Het is hierbij wel van belang dat het etiket goed gelezen wordt: volg de gebruiksvoorschriften en neem de veiligheidswaarschuwingen op het etiket serieus.

Stelregel voor alle producten op de consumentenmarkt is dat deze veilig gebruikt moeten kunnen worden door een consument. Via de gebruiksaanwijzing op het etiket moet een producent aangeven hoe het product veilig gebruikt kan worden. Net zoals je bij het gebruik van een waterkoker moet oppassen voor een hete buitenkant, zijn er ook voor luchtverfrissers mogelijke gevaren waar je voor moet waken. Zo bevatten spuitbussen vaak ontvlambare ingrediënten en staat de houder onder druk, waardoor je het product niet bij open vuur moet gebruiken of in de zon moet laten liggen. Hiervoor wordt dan ook gewaarschuwd op het etiket.

Luchtverfrissers zijn dus veilig in gebruik, zowel voor het milieu als voor de eigen gezondheid. Voor je eigen veiligheid is het echter altijd van belang om het etiket en de gebruiksvoorschriften op te volgen. Lees het etiket!