Informatie over de actuele ontwikkelingen in de markt van spuitbussen staat in het jaarverslag 2018. Enkele markante cijfers hebben we eruit gelicht.

'Materiaal van spuitbussen': het grootste deel, 70%, van de spuitbussen wordt gemaakt van staal. Daarnaast wordt aluminium gebruikt en in heel kleine aantallen andere materialen, bijvoorbeeld glas.

De 'grootste aantallen' betreft productiecijfers in Nederland. Alleen de vier grootste categorieën producten zijn getoond.

Tot slot laten we de omzet in euro's in Nederland zien, opnieuw alleen van de vier grootste categorieën.

Meer details leest u in het jaarverslag. Bekijk ook het verslag van FEA over de Europese marktontwikkelingen voor spuitbussen.

 

Materiaal van spuitbussen  2018 grootste aantallen geproduceerd in Nederland

2018 omzet grootste categorieen