Spuitbussen kun je na gebruik weggooien bij het gewone huisvuil

Spuitbussen zijn (ongeopend) onbeperkt houdbaar

In spuitbussen zit een kogeltje zodat de spuitbus geluid maakt bij het schudden

Sommige spuitbussen moeten ondersteboven worden gebruikt

Een spuitbus is schadelijk voor de ozonlaag

Een spuitbus mag niet worden bewaard bij een temperatuur hoger dan 50°C

 

Spuitbussen kun je na gebruik weggooien bij het gewone huisvuil

Feit. Lege spuitbussen kun je weggooien bij het gewone huisvuil (restafval). Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Is de spuitbus die u wilt weggooien niet leeg, en bevat deze een product dat tot het Klein Chemisch Afval behoort, zoals bijvoorbeeld verf, dan moet u de spuitbus ook als Klein Chemisch Afval behandelen. Ga voor meer informatie over hoe om te gaan met Klein Chemisch Afval naar de website van uw gemeente.

Spuitbussen zijn (ongeopend) onbeperkt houdbaar

Feit of fabel, afhankelijk van het product.  Een spuitbus met verf is en blijft, ook na gebruik, een gesloten systeem. Daardoor is de verf jarenlang, vaak wel 10 jaar, houdbaar. Voor andere producten in spuitbussen wordt in principe een houdbaarheid gegarandeerd van 2 jaar.

Bij nieuwe producten wordt een test gedaan van 6 maanden bij een bewaartemperatuur van 40 graden Celsius. Door extrapolatie (een chemische reactie verloopt bij 10 graden celsius temperatuurstijging ongeveer 2x zo snel) kan dan bij kamertemperatuur (20 gr. C) een houdbaarheid van 4 x 6 maanden = 2 jaar worden gegarandeerd.

Sommige producten hebben echter een kortere houdbaarheid, bijvoorbeeld slagroom (6 maanden), farmaceutische sprays of polyurethaanschuim (1-2 jaar). In die gevallen is de uiterste houdbaarheid met een inkjetcode aangegeven op de onderzijde van de bus.

Na de gegarandeerde periode van 2 jaar is het mogelijk dat de spuitbus teveel drijfgas heeft verloren of dat de kwaliteit van het product wat achteruit is gegaan. In de praktijk blijkt echter dat in veel gevallen de kwaliteit ook na deze periode nog uitstekend is.

In spuitbussen zit een kogeltje zodat de spuitbus geluid maakt bij het schudden

Feit (soms). Het geluid van de schudkogel dient als schudindicator. De schudkogel wordt soms aan spuitbussen toegevoegd zodat de gebruiker hoort dat de kogels 'vrij' zijn en dat men dus goed heeft geschud. Schudkogels zorgen er ook voor dat de inhoud door opschudden goed kan worden gemengd. De kogel helpt eventueel uitzakkend product los te schudden.

Sommige spuitbussen moeten ondersteboven worden gebruikt

Feit. Of een spuitbus rechtopstaand of ondersteboven moet worden gebruikt, is afhankelijk van de aanwezigheid van een stijgbuis (dip-tube) in de bus. In een slagroomspuitbus is bijvoorbeeld geen stijgbuis aanwezig; daarom moet een slagroomspuitbus ondersteboven worden gebruikt.

Bij stroperige producten (bijvoorbeeld scheergel) wordt in het algemeen een bag-in-can systeem toegepast, waarbij het product is gescheiden van het drijfgas met een zakje. Deze bussen kunnen zowel rechtop als ondersteboven worden gebruikt, omdat er geen gevaar is dat het drijfgas ontsnapt: dit gas bevindt zich namelijk buiten het zakje.

Een spuitbus is schadelijk voor de ozonlaag

Fabel. Sinds bekend is dat CFK’s de ozonlaag aantasten, zijn CFK’s verboden in spuitbussen. Dit verbod is ingegaan in 1989. De industrie is overgestapt op alternatieve drijfgassen zoals butaan, propaan en DME. Boven het noordelijk halfrond heeft de ozonlaag zich inmiddels goed hersteld; boven het zuidelijk halfrond verloopt het herstel van de ozonlaag langzamer (zie Engelstalige informatie van NASA).

Een spuitbus mag niet worden bewaard bij een temperatuur hoger dan 50°C

Feit. Er is sprake van explosiegevaar van een spuitbus bij verhitting boven 50°C. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een spuitbus pal in de zon wordt gelegd, of in de buurt van een andere warmtebron. Bewaar een spuitbus daarom ook nooit in een auto; zeker in de zomer kan de temperatuur daarin hoog oplopen. Het is erg belangrijk dat je je houdt aan de gebruiksvoorschriften op de verpakking of het etiket.