Lege spuitbussen kunnen worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, behalve wanneer er sprake is van een chemische inhoud. Dan moet je ook de spuitbus behandelen als klein chemisch afval, zoals bijvoorbeeld verf. Zie daarvoor het etiket op de bus.

Kortom:

  • een lege spuitbus van metaal of blik kun je afvoeren via de PMD-inzameling in jouw woonplaats (plastic, metaal en drankverpakkingen)
  • als er nog product aanwezig is, en je zou dat product normaal gesproken via het klein chemisch afval afvoeren, breng je het als KCA naar de gemeentewerf

De vereniging werkt mee aan de uitvoering van het Verpakkingsconvenant voor de materialen metaal en blik. Doel van het convenant is o.a. om het hergebruik van materialen te bevorderen. Uit gegevens van de daarvoor opgerichte Stichting Kringloop Blik blijkt dat ruim 80% van het verpakkingsmateriaal in de een of andere vorm wordt hergebruikt.