Op elke spuitbus tref je een conformiteits markering aan (ook wel (foutief) aangeduid als de 'omgekeerde epsilon'). Dit symbool, in de Aerosol Richtlijn aangeduid als '3', betekent dat de spuitbus volgens alle wettelijke regels geproduceerd is. De druk in een spuitbus mag bijvoorbeeld niet boven een bepaald niveau uitkomen en een spuitbus moet getest worden met een waterbad. Deze en alle andere wettelijke regels staan in de Europese Aerosol Richtlijn.

Zonder het '3'-symbool mag een spuitbus niet op de markt worden gebracht.

Omgekeerde_epsilon_spuitbus.jpgOmdat het '3'-symbool niet wordt omschreven in de Aerosol Richtlijn, heeft de Europese Aerosol Federatie een aanbeveling gedaan voor het gebruik van dit symbool.