Veiligheid

Je kunt spuitbussen veilig gebruiken, maar let wel altijd op de gebruiksaanwijzing en de gevaarsinformatie.

Spuitbussen kunnen namelijk stoffen bevatten die gevaarlijk zijn. In de wet is vastgelegd in welke gevallen er gevaarsinformatie (gevaarssymbolen en zinnen) op de verpakking vermeld moet worden.

Om te bepalen welke gevaarsinformatie moet worden opgenomen op het etiket, stelt de fabrikant vast wat er in het ergste geval met het product kan gebeuren. Hij kijkt hierbij eerst naar de gevaarseigenschappen van alle stoffen die in het product zitten. Daarna wordt vastgesteld of het product op grond van de eigenschappen van stoffen ook gevaarlijk is. Er worden geen dierproeven gebruikt om het gevaar van een product vast te stellen. Wel worden er testen uitgevoerd om bijvoorbeeld te kijken of een product brandbaar is.

Gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen die u op alle spuitbussen aantreft

  •     Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
  •     Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  •     Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Aanvullende gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen die kunnen voorkomen op spuitbussen die brandbare stoffen bevatten

  •     Zeer licht ontvlambare aerosol.
  •     Ontvlambare aerosol.
  •     Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
  •     Buiten het bereik van kinderen houden.

  

Nieuw vanaf 2021: UFI-code

De UFI-code (Unique Formula Identifier) is een nieuw element, een code van 16 tekens, dat vanaf januari 2021 mogelijk op het etiket kan verschijnen. Vanaf 2025 is de UFI verplicht op etiketten van alle producten die wegens hun gevolgen voor de gezondheid en hun fysische effecten als gevaarlijk zijn ingedeeld.
Het Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum gebruikt de aangeleverde productinformatie om professionele hulpverleners te kunnen informeren over de symptomen, diagnostiek en behandeling van acute vergiftigingen met gevaarlijke producten. Hieronder ziet u een voorbeeld van een etiket met UFI-code (groen omcirkeld, boven de gevaarssymbolen).

deel van neutraal label met UFI omcirkeld.png