De Nederlandse Aerosol Vereniging is de brancheorganisatie die de keten vertegenwoordigt van bedrijven die betrokken zijn bij de productie en afzet van spuitbussen.

Producenten van metaal en aluminium, van de bussen, de ingrediënten en drijfgassen, producenten van een gevulde spuitbus (in eigen beheer of als afvuller voor derden) en bedrijven die zich richten op de verkoop aan gebruikers/consumenten van spuitbussen zijn bij de NAV betrokken. Zie ook de huidige ledenlijst.

Doelstelling

NAV wil een duurzame groei bevorderen van de productie en verkoop van spuitbussen in Nederland. Veilig en verantwoord voor de woon- en leefomgeving, het milieu en de consument.

Daarvoor onderhoudt de vereniging niet alleen contacten met de overheid als wet- en regelgever en handhaver, maar ook met Europese organisaties en instituten, milieu- en consumentenorganisaties en de media. Daarnaast biedt de vereniging een platform voor overleg tussen leveranciers en afnemers en een kader voor uitwisseling van expertise, kennis en ervaringen. Kortom, NAV behartigt de belangen van de branche in brede zin. Het is vanzelfsprekend dat we niet meewerken aan praktijken die mededinging inperken; wij houden ons aan de Gedragscode Mededingingsrecht.

FEA

De vereniging is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie FEA (Federation of European Aerosol Associations). Daardoor kan ze invloed uitoefenen op Europese ontwikkelingen die de aerosolindustrie aangaan. Dit is erg belangrijk, omdat het beleid op het gebied van veiligheid en milieu voor de EU vooral in Brussel wordt bepaald.