Voordelen van NAV-lidmaatschap

 De voordelen van het NAV-lidmaatschap:

  •     u bent altijd in een vroeg stadium op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving
  •     u ontvangt advies op maat over juridische, wetenschappelijke en andere ontwikkelingen  
  •     u hebt toegang tot bijeenkomsten, seminars, cursussen en informatiedagen, zoals de jaarlijkse Aerosoldag 
  •     u ontvangt maandelijks de ledennieuwsbrief met waardevolle informatie voor uw bedrijf     
  •     u heeft toegang tot het ledendeel van de website met actuele informatie     
  •     u ontmoet op onze informatiedagen en andere gelegenheden branchegenoten     
  •     u heeft via ons invloed in Den Haag, Brussel en bij internationale instellingen

Lid worden

Als u belangstelling hebt om lid te worden van NAV, maken we graag een afspraak met u voor een vrijblijvende nadere kennismaking.

Volgens artikel 6 van onze statuten kunnen de volgende categorieën lid worden:

a.    natuurlijke personen, die ofwel onder naam, ofwel onder naam van een firma voor eigen rekening een bedrijf uitoefenen, dat betrokken is bij de productie of verkoop van aerosolen;
b.    rechtspersonen die een bedrijf uitoefenen dat betrokken is bij de productie of verkoop van aerosolen.

Als u besluit lid te worden, dan kunt u zich schriftelijk aanmelden. Wij ontvangen daarvoor graag van u de volgende gegevens:

  •    uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  •    opgave in welke velden van de aërosolbranche uw onderneming haar activiteiten ontplooit
  •    overzicht van de door u gevoerde merken

Uiteraard worden uw gegevens aangaande omzet en dergelijke vertrouwelijk behandeld.  Voor uw lidmaatschap betaalt u contributie, afhankelijk van de productie of verkoop van aantallen aerosols. De actuele bedragen staan in de contributietabel.

Corresponderende (associatieve) leden

Ook andere belangstellende organisaties kunnen NAV-lid worden. Voor hen is er het corresponderende lidmaatschap.

Als corresponderend lid krijgt u informatie en toegang tot het ledendeel van de website en tot de Algemene Ledenvergadering. U hebt echter geen stemrecht en kunt  geen zitting nemen in bestuur, werkgroepen of commissies. Zie artikel 10 van de statuten.