De Nederlandse Aërosol Vereniging (NAV) is de brancheorganisatie die de keten van bedrijven vertegenwoordigt die betrokken zijn bij de productie en verkoop van spuitbussen:

  • producenten van metaal en aluminium
  • producenten van de bussen, de ingrediënten en drijfgassen
  • producenten van gevulde spuitbussen (in eigen beheer of als afvuller voor derden) en
  • bedrijven die zich richten op de verkoop aan gebruikers/consumenten van spuitbussen


Doelstelling

Doelstelling van de vereniging is om een duurzame groei te bevorderen van de productie en de verkoop van spuitbussen in Nederland. Veilig en verantwoord voor de woon- en leefomgeving, het milieu en de consument.

Daarvoor onderhoudt de vereniging niet alleen contacten met de overheid als wet- en regelgever en handhaver maar ook met Europese organisaties en instituten, milieu- en consumentenorganisaties en de media.

Daarnaast biedt de vereniging een platform voor overleg tussen leveranciers en afnemers en een kader voor uitwisseling van expertise, kennis en ervaringen, mede voor haar taak als belangenbehartiger.