Een spuitbus mag niet worden bewaard bij een temperatuur hoger dan 50C

Feit. Er is sprake van explosiegevaar van een spuitbus bij verhitting boven 50°C. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een spuitbus pal in de zon wordt gelegd, of in de buurt van een andere warmtebron. Daarom is het van groot belang dat de gebruiker zich houdt aan de gebruiksvoorschriften op de verpakking of het etiket.

Terug naar overzicht