Verpakking en milieu

Lege spuitbussen kunnen worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval tenzij sprake is van een chemische inhoud. Dan dient ook de spuitbus te worden behandeld als klein chemisch afval, zoals bijvoorbeeld verf. Zie daarvoor het etiket op de bus.

De vereniging werkt mee aan de uitvoering van het Verpakkingsconvenant, voor wat betreft de materialen metaal en blik. Doel van het convenant is o.a. het hergebruik van materialen te bevorderen. Uit gegevens van de daarvoor opgerichte Stichting Kringloop Blik blijkt dat ruim 80% van het verpakkingsmateriaal in de een of andere vorm wordt hergebruikt.

Gelet op het functioneren van de huidige afvalketen waardoor hergebruik in overgrote mate mogelijk is, is voor de vereniging weinig reden te opteren voor andere inzamel- en verwerkingsstructuren.