Privacy reglement

Dit is de website van Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV)
Ons postadres is Postbus 914, 3700 AX Zeist
U kunt ons bereiken via e-mail adres: info@nav-aerosol.nl
Of via het telefoonnummer Tel: 030-6917956

Onderstaand Privacystatement heeft betrekking op de omgang met, tot personen herleidbare informatie (persoonlijke gegevens) door de NAV, welke de NAV verzamelt op het moment dat u op de NAV site bent, en wanneer u gebruik maakt van de NAV service.

1. Van elke bezoeker aan onze website, herkent onze webserver automatisch de domeinnaam (wanneer deze niet op een of andere manier beveiligd is);
2. Wij verzamelen en bewaren van onze bezoekers c.q. leden de volgende gegevens:
o De domeinnaam van onze bezoekers;
o De e-mail adressen die door bezoekers worden opgegeven bij bestellingen en andere invulformulieren (b.v. contactformulier en aanmelding nieuwsbrief);
o De e-mail adressen van bezoekers die met ons communiceren via e-mail;
o Geaggregeerde informatie over welke webpagina's bezocht c.q. bekeken worden (dit wordt dus niet per individuele bezoeker bijgehouden);
o Informatie die bezoekers vrijwillig aan ons geven via bijvoorbeeld online enquêtes en registratieformulieren (naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, voorkeuren, etc.);
3. Bovengenoemde gegevens worden:
o gebruikt voor het attenderen van bezoekers op veranderingen in onze website;
o niet gedeeld met andere organisaties;
4. Met betrekking tot cookies. Een cookie is een klein bestand dat informatie uitwisselt met bezochte internetsites en de webbrowser. Elke site stuurt informatie die door de browser wordt opgeslagen. Hierdoor kan een browser 'onthouden' welke sites en welke pagina's van een site zijn bezocht. Wij gebruiken zogenaamde session cookies die alleen informatie vasthouden geurende het bezoek en som ook cookies die permanent geplaatst worden.
5. Wanneer u géén e-mail van ons wilt ontvangen in de toekomst, laat ons dit dan weten door een e-mail bericht te sturen naar het volgende e-mail adres: info@nav-aerosol.nl
6. Als u ons uw postadres verstrekt via de website, ontvangt u uitsluitend de informatie die voor u reden was om aan ons uw postadres te verstrekken
7. Als u ons uw telefoonnummer geeft via de website wordt u alleen maar via dit nummer door ons (en niemand anders)gebeld.
8. Van tijd tot tijd is het mogelijk dat wij op een onvoorziene wijze gebruik maken van ledengegevens, die niet omschreven is in ons privacy beleid. Zodra zich deze situatie voordoet nemen wij contact met u op voordat we uw gegevens gaan gebruiken en bieden we u de mogelijkheid om aan te geven dat u dit niet wil hebben. Hier houden wij ons dan uiteraard ook aan.
9. Op verzoek geven wij leden van onze website informatie over hun unieke identificatie gegevens, zoals bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord.
10. Wij geven bezoekers van onze website GEEN mogelijkheden om zelf feitelijke onjuistheden te corrigeren in de persoonlijke gegevens die wij van hen bijhouden; feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd door het zenden van een e-mail aan info@nav-aerosol.nl
11. We hebben afdoende beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver e.d.) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de website zijn verzameld
12. Als u van mening bent dat deze website haar privacyreglement, zoals dat hier is omschreven, niet naleeft, wordt u verzocht om contact op te nemen met:

- info@nav-aerosol.nl of via 030-6917956
- College bescherming persoonsgegevens; Voor achtergrondinformatie over Wet Bescherming Persoonsgegevens, zie ook www.mijnprivacy.nl