Hoe lid worden

Mocht u interesse hebben in het lidmaatschap bij de NAV, dan kunt u zich schriftelijk aanmelden. Wij ontvangen daarvoor graag van u de volgende gegevens:

  • uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • opgave in welke velden van de aërosolbranche uw onderneming haar activiteiten ontplooit
  • overzicht van de door u gevoerde merken

Na ontvangst van de gegevens neemt de NAV contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Uiteraard worden uw gegevens aangaande omzet en dergelijke vertrouwelijk behandeld.  

Contributie

Voor de lidmaatschapsbijdrage verwijzen wij u naar de contributietabel. De contributie is afhankelijk van de productie resp. verkoop van aantallen aërosols.

Wij maken u erop attent dat artikel 6 van de statuten bepaalt dat als lid van de vereniging kunnen toetreden natuurlijke personen, die òfwel onder naam, ofwel onder naam van een firma voor eigen rekening een bedrijf uitoefenen, dat betrokken is bij de productie of verkoop van aërosolen en vennootschappen die een bedrijf uitoefenen dat betrokken is bij de productie of verkoop van aërosolen. 

Associatieve leden

Ook andere belangstellende organisaties kunnen NAV-lid worden. Voor hen is er het associatieve lidmaatschap.

Associatieve leden hebben recht op informatie en krijgen ook toegang tot het ledendeel van deze website. Zij hebben echter geen stemrecht en kunnen geen zitting nemen in bestuur, werkgroepen of commissies.