Over de NAV

De Nederlandse Aërosol Vereniging (NAV) is de brancheorganisatie waarin de keten van bedrijven betrokken bij de productie en afzet van spuitbussen is vertegenwoordigd. Producenten van metaal en aluminium, van de bussen, de ingrediënten en drijfgassen, producenten van het gerede product (in eigen beheer of als afvuller voor derden) en bedrijven die zich richten op de verkoop aan gebruikers/consumenten van spuitbussen zijn bij de NAV betrokken.
De vereniging telt momenteel 28 leden. 

Doelstelling

Doelstelling van de vereniging is een duurzame groei van productie en verkoop voor spuitbussen in Nederland te bevorderen. Veilig en verantwoord voor de woon- en leefomgeving, het milieu en de consument.

Daarvoor onderhoudt de vereniging niet alleen contacten met de overheid als wet- en regelgever en handhaver maar ook met Europese organisaties en instituten, milieu- en consumentenorganisaties en de media.

Daarnaast biedt de vereniging een platform voor overleg tussen leveranciers en afnemers alsook een kader voor uitwisseling van expertise, kennis en ervaringen, mede ten behoeve van haar taak als belangenbehartiger.