De Nederlandse Aerosol Vereniging

Opgericht op 29 mei 1967, behartigt de NAV de belangen van de Nederlandse aërosol- of spuitbusindustrie in haar relatie tot overheid, Europese organisaties, milieu- en consumentenorganisaties, media en handel.

Actueel

NAV lid Crown versterkt zijn aanwezigheid in Benelux
Om in te spelen op de groei in de aerosolsector voegt het bedrijf zijn productiecapaciteit voor spuitbussen samen met de drukkerij in Hoorn (Nederland). Deze fabriek gaat spuitbussen met een diameter van 52, 57 en 65 mm leveren en de capaciteit wordt in de loop van 2018 verder uitgebreid.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!
De Nederlandse Aerosol Vereniging wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

50 jaar Nederlandse Aerosol Vereniging
In september vierde de Nederlandse Aersol Vereniging haar 10e lustrum. De NAV is al sinds 1967 de spreekbuis en belangenbehartiger van de Nederlandse Aerosolindustrie.